Бағалау үшін қажетті құжаттар

1. Пәтерді бағалауға қажетті құжаттар тізімі…

1. Пәтерді сатып алу құжаттары: сату-сатып алу келісімшарты, сыйға тарту шарты, жекешелендіру шарты, сот шешімі, мұрагерлік құқығы туралы немесе өзіндік меншік құқығы туралы куәлігі;

2. Пәтердің техникалық төлқұжаты (пәтер жобасы);

3. Жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу куәлігі және мәміле (болған жағдайда).

2. Тұрғын үйді бағалауға қажетті құжаттар…

1. Тұрғын үйді сатып алу құжаттары: сату-сатып алу келісімшарты, сыйға тарту шарты, сот шешімі, мұрагерлік құқығы туралы куәлігі, нысанның құрылысы аяқталғандығы және пайдануға берілгендігі туралы мемлекеттік комиссия акті, немесе өзіндік меншік құқығын растайтын өзге де құжаттар;

2. Техникалық төлқұжат (тұрғын үй жобасы);

3. Жер теліміне жеке меншік құқығын растайтын акт;

4. Жер телімін иемдену құжаты (егер жер телімі тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін жеке меншікке алынған болса) (болған жағдайда);

5. Жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу куәлігі және мәміле (бар болған жағдайда).

3. Ғимараттар мен құрылысты бағалауға қажетті құжаттар…

1. Жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу органында тіркелген ғимаратты сатып алу құжаттары: (сату-сатып алу келісімшарты, сыйға тарту шарты, жекешелендіру шарты, сот шешімі, мұрагерлік құқығы туралы куәлігі, құрылысы аяқталған нысанды қабылдау және пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссия акті –өз қаражатына салынған ғимараттар бойынша, немесе өзіндік меншік құқығын растайтын өзге де құжаттар.);

2. Түгендеу жұмыстары, инвентарлық іс (ғимараттың/құрылыстың техникалық төлқұжаты);

3. Жер теліміне құқығын растайтын құжат (жеке меншік құқығын растайтын акт; жер телімін уақытша ақылы қолдану құқығын растайтын акт (жалға алу); Жер телімін тұрақты қолдану құқығын растайтын акт);

4. Жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу куәлігі және мәміле (бар болған жағдайда).

5. Жылжымайтын мүлікті тіркеу мемлекеттік органы тіркеген жер телімін сатып алу құжаты (сату-сатып алу келісімшарты немесе жер теліміне меншік құқығын растайтын өзге құжат, немесе жер телімін жалға алу келісімшарты (болған жағдайда);

4. Автокөлікті бағалауға қажетті құжаттар…

1. Көлік құралының тіркелу куәлігі

2. Төлем есебі, ЖКД (жүк кедендік декларациясы), автокөліктің техникалық ерекшелігін көрсететін құжат. (ТЕК АВТОСАЛОНДАҒЫ ЖАҢА АВТОКӨЛІКТЕР ҮШІН)

5. Құрылысы аяқталмаған нысанды бағалауға қажетті құжаттар…

1. Жергілікті сәулет-құрылысты бақылау мемлекеттік органы бекіткен нысанның сипаттамасы жазылған құжат;

2. Құрылыстың жобалық-сметалық құжаты — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

3. Тиісті орган тіркеген жеке меншік құқығын растайтын акт немесе жер телімін уақытша пайдалану акті (Қосымша жер телімін ұзақ мерзімді жалға алу келісімшартымен бірге);

4. Нысанның құрылыс-монтаж жұмыстарына алынған рұқсат қағазы (арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі);

5. Нысанның құрылыс-монтаж жұмыстарына қатысты Бас мердігермен жасаған келісімшарты;

6. Құрылысшы/Мердігердің құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуіне құқық беретін Мемлекеттік лицензиясы– нотариалдық куәландырылған көшірме;

7. Сату-сатып алу келісімшарты, құрылыс материалдарын сатып алу құжаттары -арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

8. №2 форма— арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

9. №3 форма (Жасалған жұмыстың құны туралы анықтама) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

10. Құрылысқа қажетті негізгі материалдардың өндірістік нормаға қатысты шығындарының есебі — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

11. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуіне құқық беретін Мемлекеттік лицензия – нотариалдық куәландырылған көшірме.

12. РДС РК 1,03, -02–2010 (тапсырыс беруші-құрылысшы туралы ереже) Құжат 1.03–6–2012 ҚР құрылыс нормасы және ережелеріне сәйкес жүргізіледі

6. Қондырғы-жабдықтарды бағалауға қажетті құжаттар…

1. Жеткізілімге арналған келісімшарт, сату-сатып алу келісімшарты — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

2. Кіріс құжаттары (жөнелтпе құжат, инвойс, қабылдау-табыстау актілері) — көшірмесі;

3. Кедендік декларация — көшірмесі;

4. Техникалық құжат – түпнұсқа немесе арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

5. Сатып алынған жабдықтың құжаттары — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);

6. Заңды тұлғалар үшін «Негізгі құралдар» шотынан үзінді көшірме. Жабдықтың бастапқы құнын, балансқа алынған күнін, өтемпұл мөлшерін, қалдық құнын, пайдалануға берілген жылын, инвентарлық нөмірін көрсету қажет.

7. Айналымдағы тауарды бағалауға қажетті құжаттар…

1. Жеткізілімге арналған келісімшарт, сату-сатып алу келісімшарты — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

2. Кіріс құжаттары (жөнелтпе құжат, инвойс, қабылдау-табыстау актілері) — көшірмесі;

3. Сәйкес келу сертификаты (егер тауар ҚР заңдарына сәйкес сертификаттауды қажет етсе) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

4. Тауар-материалдық құндылықтарының есебі бойынша айналымдық-сальдолық тізімдеме (айдың басына соңғы 12 айдағы көрсеткіштер);

5. Тауар қаралған күнгі уәкілетті тұлғаның қолы мен мөрі басылған қойма анықтамасы;

6. Тауардың төленгендігін растайтын құжат – көшірме (болған жағдайда).

8. Акция мен құнды қағаздарды бағалауға қажетті құжатта…

1. Акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу куәлігі –эмитенттің уәкілетті тұлғасының қолы мен мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

2. Акциялар пакетін сату-сатып алу келісімшарты, акциялар пакетін қабылдау-табыстау актілері – көшірмесі (болған жағдайда);

3. Кепілге берілетін акциялар пакетінің төленгендігін растайтын құжат – көшірмесі;

4. Құнды қағаздар иегерінің жеке шотынан үзінді көшірме;

5. Уәкілетті орган бекіткен акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есептеме –көшірмесі;

6. Акциялар эмиссиясы аңдатпасы — көшірмесі;

7. Эмитенттің құрылтай құжаттары – көшірмесі;

8. Эмитенттің соңғы 3 жылдағы және соңғы тоқсандағы қаржылық құжаттары (№1, 2, 3формалары) (уәкілетті тұлғаның қолы мен мөрі қойылған құжаттың көшірмесі).

9. Дебиторлық берешектің, (құрылған күні, Келісімшартқа сәйкес өтелген күні), несиелік берешектің, қордың, баланстың өзге де баптарының кеңейтілген нұсқасы;

10. Негізгі құралдардың тізімі (атауы, инвентарлық нөмірі, пайдалануға берілген жылы, бастапқы құны, ағымдағы датаға сәйкес жинақталған тозығы);

11. Негізгі құралдардың соңғы 3 жылдағы шығыс-кірісі – арыз берушінің жетекшісінің, бас бухгалтердің қолы мен мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

12. Кәсіпорынның қысқаша тарихы: негізі қаланған күні, іске қосылған күні; негізгі тапсырыс беруші мен тұтынушыға қатысты нысанның орналасқан мекенжайының сипаттамасы; кәсіпорынның ағымдағы күш-қуаты; жоспардағы жүктемесі; болашақта даму жоспары; қызметкерлер туралы ақпарат — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

13. Соңғы екі жылдағы кірісі мен шығысы туралы толыққанды ақпарат — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

14. Баланстың барлық баптарының және түсім мен шығын есептемелерінің кеңейтілген нұсқасы — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

15. Жер теліміне меншік құқығын растайтын акт;

16. Көлік құралының тіркелу куәлігі;

17. Жылжымайтын мүліктің техникалық төлқұжаты;

9. Дәнді-бұршақты дақылдарды бағалауға қажетті құжаттар…

1. Дәнді дақыл туралы қолхат (қойма куәлігі және кепілдік куәлігі);

2. Арыз беруші мен астық қабылдаушы мекеменің арасында жасалған астықты сақтау туралы келісімшарт — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

3. Астық қабылдаушы мекеменің астықты сақтау қызметі үшін төлеген төлемінің құжаты –көшірмесі;

4. Астық мөлшері, кепілге қойылған-қойылмағандығы туралы астық қабылдаушы мекемеден растаушы құжат;

5. Егер астық қабылдаушы мекеме арнайы сақтандыру қорының мүшесі болып табылмаса, мекеменің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің сақтандырылғаны туралы құжаттың көшірмесі, сақтандыру полисі және сақтандыру сыйақысының төленгендігін растайтын құжаттың көшірмесі;

6. Тауардың айналымда екенін растайтын құжат: соңғы 1 жылдағы әр айдың көрсеткіші –кепілге қоюшы мекеме жетекшісі мен бас бухгалтердің қолы қойылған құжат;

7. Тауардың бүгінгі таңдағы сатылымдағы бағасын растайтын калькуляция -кепілге қоюшы мекеме жетекшісі мен бас бухгалтердің қолы қойылған құжат;

8. Астықты сақтау қызметімен айналысуға берілген Мемлекеттік лицензия.

10. Астық өнімдерін бағалауға қажетті құжаттар…

1. Астық өнімдеріне жеке меншік құқығын растайтын құжаттар (жеткізілім келісімшарты, сату-сатып алу келісімшарты, салынба шығындар, инвойстар, төлем құжаттары, кеден құжаттары, мұнай өнімін сақтау туралы мұнай қоймаларымен жасалған келісімшарт) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

2. Кепілге қойылатын мұнай өнімдерінің ақысы төленгендігі туралы құжат – көшірмесі (болған жағдайда);

3. Мұнай өнімдерін сақтау туралы арыз беруші мен мұнай қоймасы жасаған келісімшарт (Арыз берушінің өз қоймасы болмаған жағдайда) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

4. Айналымдық-сальдолық тізімдеме;

5. Былтыр өндірілген мұнай мөлшері туралы Уәкілетті орган бекіткен есептеме (егер арыз беруші мұнай өндірген жағдайда) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

6. Алдағы жылы өндірілетін мұнайдың мөлшері туралы Уәкілетті орган бекіткен жоспар (егер арыз беруші мұнай өндірген жағдайда) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

7. Өткен үш айда нақты өндірілген мұнай мөлшері туралы Арыз берушінің есептемесі (егер арыз беруші мұнай өндірген жағдайда) — арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

11. Әуе нысанын бағалауға қажетті құжаттар…

1. Азаматтық авиация саласында қызмет етуге құқық беретін Мемлекеттік лицензия (жолаушылар тасымалы, жүк тасымалы, т. б.)

2. Кепілге қойылатын мүлікке меншік құқығын растайтын Арыз берушінің құжаттары (сату-сатып алу келісімшарты, қабылдау-табыстау актісі, бәс сауда хаттамасы, сот шешімі, жүк кеден декларациясы, т. б.);

3. Мүлік төлемі туралы құжаттар – көшірмесі (болған жағдайда);

4. Әуе нысанының мемлекеттік тіркеу туралы ҚР Мемавиатіркеу мекемесі берген куәлігі;

5. Әуе нысанының кепілге қоюшының мүлкі екендігін растайтын ақпараттық анықтама.

6. Эксплуатант сертификаты;

7. Әуе нысанының ұшуға жарамдылығы, шуыл деңгейі туралы куәлігі;

8. Әуе нысанының сақтандырылғандығы туралы құжат, соның ішінде сақтандыру полисі, сақтандыру сыйақысының төленгендігін растайтын төлем құжаттары – көшірмесі;

9. Әуе нысанының атауы, пайдалануға берілген күні, зауыт нөмірі (қозғалтқышы мен планерінің нөмірі), бастапқы және қалдық құны, техникалық сипаттамасы мен қазіргі жағдайы туралы анықтама – кепілге қоюшы мекеменің басшысы, бас бухгалтерінің қолы қойылған, мөрі басылған құжат.

12. Теңіз және өзен нысандарын бағалауға қажетті құжаттар…

1. Теңіз нысанының Мемлекеттік тіркеу куәлігі;

2. Кепілге қойылатын мүлікке меншік құқығын растайтын Арыз берушінің құжаттары (сату-сатып алу келісімшарты, қабылдау-табыстау актісі, бәс сауда хаттамасы, сот шешімі, жүк кеден декларациясы, т. б.);

3. Мүлік төлемі туралы құжаттар – көшірмесі (болған жағдайда);

4. Теңіз нысанының кепілге қоюшының мүлкі екендігін растайтын және кепілге немесе тұтқынға алынған-алынбағанын растайтын анықтама;

5. Нысанның кәсіптік куәлігі;

6. Жолаушы таситын кеменің куәлігі;

7. Теңіз нысанының сақтандырылғанын растайтын құжат, соның ішінде сақтандыру полисі және сақтандыру сыйақысының төленгендігін растайтын құжат – көшірмесі (болған жағдайда);

8. Техникалық құжаттары – уәкілетті орган берген актілер (бастапқы және маусымдық куәландырушы актілері, апаттық жағдай, жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары кезіндегі қосымша куәландырушы актілері);

13. Теміржол жылжымалы составын бағалауға қажетті құжаттар…

1. Вагондар мен жылу/электровоздардың техникалық төлқұжаты;

2. Кепілге қойылатын мүлікке меншік құқығын растайтын Арыз берушінің құжаттары (сату-сатып алу келісімшарты, қабылдау-табыстау актісі, бәс сауда хаттамасы, сот шешімі немесе меншік құқығын растайтын өзге де құжаттар);

3. Мүлік төлемі туралы құжаттар – көшірмесі (болған жағдайда);

4. Көлік және коммуникация министрлігі Көлікті бақылау комитеті берген теміржол жылжымалы составының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі;

14. Жер телімдерін немесе жерді пайдалану құқығын бағалауға қажетті құжаттар…

1. Жылжымайтын мүлікті тіркеу органы тіркеген мүліктің меншік құқығын растайтын құжаттар (сату-сатып алу келісімшарты, сыйға тарту келісімшарты, сот шешімі, жергілікті және атқарушы органның шешімі, жалға алу келісімшарты немесе жер теліміне меншік құқығын растайтын өзге де құжаттар);

2. Жер теліміне құқығын растайтын құжат (жеке меншік құқығы актісі; жерді уақытша ақылы пайдалануға берілген акт (жалға); жерді тұрақты пайдалануға берілген акт);

3. Жылжымайтын мүлікке және оны сатуға құқық беретін Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (болған жағдайда);

4. Жер телімінің және жер пайдалану құқығының толық төленгендігін растайтын құжат (егер жер телімі ақылы негізде сатып алынған болса), жалға алу ақысы төленгендігін растайтын құжат –көшірмесі (болған жағдайда);

5. Жер телімінің кадастрлық құнын анықтаушы акті (ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдеріне);

6. Жер телімін немесе жерді пайдалану құқығын кепілге қояр сәттегі арыз берушіге мәлім жағдайлар туралы ақпараттық анықтама – кепілге немесе тұтқынға алынған-алынбағандығы туралы арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжат (егер арыз беруші заңды тұлға болса) немесе арыз берушінің қолы қойылған құжат (егер арыз беруші жеке тұлға болса) (болған жағдайда);

7. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдері үшін жер телімінің қолданыста екенін растайтын анықтама, соңғы 3 жылдағы түсім мөлшері, соңғы 3 жылдағы өзіндік құны туралы анықтама.

15. Жер қойнауын пайдалану құқығын бағалауға қажетті құжаттар…

1. Меншік иесі мен арыз берушінің барлау, өндіру, бірлесе барлау және өндіру, құрылыс жүргізу және/немесе барлау мен өндірумен байланыссыз жер асты құрылысын пайдалануға беру, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізуге қатысты жасаған өзара шарты;

2. Жер қойнауын пайдалану туралы өзара шарттың мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі;

3. Жерді уақытша ақылы негізде пайдалануға құқық беретін акті;

4. Жерді уақытша ақылы негізде пайдалану келісімшарты;

5. Өзара шарт бойынша мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы;

6. Геологиялық бөлімнің құжаты;

7. Қор мөлшері туралы сараптамалық тұжырым;

8. Категориялар бойынша қор туралы анықтама;

9. Жыл-жылға жоспарланған жұмыс бағдарламасы (мүмкіндігінше электрондық нұсқасы);

10. Соңғы 3 жылдағы қаржылық құжаттар кеңейтілген нұсқада (1,2,3 формалар);

11. Инвестициялық жобаның бизнес жоспары;

12. Өндірілген қор туралы ақпарат (егер барлау жұмыстары жүргізілсе);

13. Қондырғы-жабдықтардың атауы, мөлшері, балансқа алынған күні, бағалау жасалған күнге қалдық құны. Егер жабдық әлі сатып алынбаған болса, сатып алынуы мүмкін жабдықтың атауы, құны, жылы туралы ақпарат;

14. Бизнес жоспарға сәйкес әр жылдың өзіндік құны туралы кеңейтілген ақпарат (өзіндік құнына қандай шығындар кіреді);

15. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі;

16. Тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін бағалауға қажетті құжаттар…

1. «Зияткерлік меншік ұлттық институтының» тауар белгісін тіркеу туралы шешімі;

2. Тауар белгісін тіркеу туралы куәлік;

3. Төлем құжаттары;

4. Соңғы 3 жылдағы қаржылық құжаттар кеңейтілген нұсқада (1,2,3 формалар);

5. Құрылтай құжаттары (жарғы, құрылтайшылық шарт, заңды тұлғаның тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігі) — нотариалдық куәландырылған көшірме;

6. ЖШС жарғылық капиталына жарналардың төленгендігін растайтын құжат – көшірмесі;

7. ЖШС үлесін растайтын құжаттар (болған жағдайда, сату-сатып алу келісімшарты, т. б.) – көшірмесі.

17. ЖШС-дағы үлесті бағалауға қажетті құжаттар…

1. Құрылтай құжаттары (жарғы, құрылтайшылық шарт, заңды тұлғаның тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігі) – нотариалдық куәландырылған көшірме;

2. ЖШС жарғылық капиталына жарналардың төленгендігін растайтын құжат – көшірмесі;

3. ЖШС үлесін растайтын құжаттар (болған жағдайда, сату-сатып алу келісімшарты, т. б.) – көшірмесі.

4. Соңғы 3 жылдағы және соңғы тоқсандағы қаржылық құжаттар кеңейтілген нұсқада (№1, 2, 3 формалар) (эмитенттің уәкілетті органының мөрі басылған және қолы қойылған).

5. Дебиторлық берешектің (келісімшартқа сәйкес берілген және қайтарылуға тиіс күні көрсетілген), кредиторлық берешектің, қордың және баланстың өзге де баптарының кеңейтілген нұсқасы;

6. Негізгі құралдардың тізімі (атауы, инвентарлық нөмірі, пайдалануға берілген күні, бастапқы құны, жинақталған тозығы, қалдық құны);

7. Негізгі құралдардың соңғы 3 жылдағы пайдалануға берілгендегі және істен шыққандағы құны туралы ақпарат – бастықтың, бас бухгалтердің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

8. Кәсіпорын туралы қысқаша ақпарат (негізі қаланған күні, іске қосылған күні; орналасқан мекен-жайы; қазіргі қуаты; жоспардағы жүктемесі; болашақта даму жоспары; кәсіәпорын қызметкерлері туралы дерек) – арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

9. Соңғы 2 жылдағы табысы мен шығыны туралы кеңейтілген ақпарат— арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

10. Баланстың барлық баптарының кеңейтілген анықтамасы (1,2 формалар).

18. Банк салымы келісімшартына сәйкес банк есепшотына болашақта түсуі мүмкін қаржыны бағалауға қажетті құжаттар…

1. Өзара шарт — арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

2. Банк салымы келісімшартына сәйкес есепшот ашу туралы банкпен жасалған келісімшарт;

3. Сол күнге арналған ақша айналымы туралы банк есепшотынан анықтама қағаз;

4. Салыстыру актісі;

19. Кепілге алушының меншігіне өтетін мүлікті бағалауға қажетті құжаттар …

1. Сату-сатып алу келісімшарты, жеткізілім шарты, т. б. — арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

2. Төлем құжаттары (болған жағдайда) — көшірмесі;

20. Ауыл шаруашылығы малын бағалауға қажетті құжаттар …

1. Малдың түрі, жасы, саны, жалпы салмағы, құны туралы ақпарат (арыз берушінің бастығы мен бас бухгалтері қол қойған, мөр басқан құжат);

2. Асыл тұқымды малдың сертификаты —арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

3. Кепілге қойылғалы жатқан малға иесінің меншік құқығын растайтын Ауыл шаруашылығы департаментінің анықтамасы, ауыл, аудан, облыс әкімінің анықтамасы;

4. Облыстық (аудан, ауыл) статистика бөлімінің анықтамасы;

5. Соңғы 3 жылдағы малдың өсімі мен шығыны туралы анықтама –арыз берушінің бастығы, бас бухгалтері қол қойған, мөр басқан құжат;

6. Кепілге қойылатын малдың ветеринарлық куәлігі – арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжаттың көшірмесі;

7. Кепілге қойылатын малдың түрлі жағдайлардан сақтандырылғанын растайтын құжат;

21. Өндірістік мүліктік кешенді бағалауға қажетті құжаттар …

1. Мүліктік кешеннің түріне қарай құжаттар (1 – 20 пунктілерін қараңыз);

2. Негізгі құралдар туралы бағалау жасалған күнге кеңейтілген ақпарат (бастапқы құны, жинақталған тозығы, қалдық құны, пайдалануға берілген күні, инвентарлық нөмірі, жалпы саны) – арыз берушінің бастығы, бас бухгалтері қол қойған, мөр басқан құжат;

3. Тауар-материалдық құндылығы туралы бағалау жасалған күнге кеңейтілген ақпарат (атауы, мөлшері, бағасы, өндірілген мемлекеті, шығарылған жылы, жалпы құны) — арыз берушінің бастығы, бас бухгалтері қол қойған, мөр басқан құжат;

4. Өндіріс циклінің ұзақтығы туралы толыққанды ақпарат – арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

5. Өндірістік қуатын пайдалану туралы ақпарат -арыз берушінің жетекшісінің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

6. Негізгі құралдардың соңғы 3 жылдағы пайдалануға берілгендегі және істен шыққандағы құны туралы ақпарат – бастықтың, бас бухгалтердің қолы қойылған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

7. Кәсіпорын туралы қысқаша ақпарат (негізі қалған күні, іске қосылған күні; орналасқан мекен-жайы, қазіргі қуаты; жоспардағы жүктемесі; болашақта даму жоспары; кәсіәпорын қызметкерлері туралы дерек) – арыз берушінің жетекшісінің қолы және арыз берушінің мөрі басылған құжат;)

8. Кәсіпорын технологиясы туралы қысқаша сипаттама (цехтардың және қондырғы-жабдықтардың технологиялық циклі, бір ауысымдағы, бір жылдағы өнімділігі, пайдаланатын шикізаты және жабдықтаушысы туралы) – арыз берушінің жетекшісі қол қойған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

9. Соңғы 3 жылдағы пайдасы мен шығыны туралы кеңейтілген ақпарат — арыз берушінің жетекшісі қол қойған және арыз берушінің мөрі басылған құжат;

10. Баланстың барлық баптарының кеңейтілген нұсқасы (1,2 формалар).